Auktorisoidut käännökset muodostavat yhden käännöspalvelumme peruspilareista: noin neljäsosa kaikista toimeksiannoistamme on auktorisoituja käännöksiä. Niin yksityis- kuin yritysasiakkaamme lähestyvät meitä, kun heillä on tarve esittää asiakirjaansa juridisesti vastaava käännös esimerkiksi viranomaiselle tai oppilaitokselle. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi opintohaku, työnhaku, avioliitto, oikeudenkäynti tai erilaiset tuotteiden ja yritysten sertifioinnit ja rekisteröinnit. Auktorisoitu käännös on siis virallinen asiakirja, toisin kuin esimerkiksi asiatekstikäännös, jolla ei ole samaa laillista statusta.

Suosituimpia kielisuuntia meiltä tilatuissa auktorisoiduissa käännöksissä ovat suomi-englanti-suomi, suomi-ruotsi-suomi, suomi-saksa-suomi, suomi-viro-suomi, suomi-espanja-suomi, suomi-venäjä-suomi, suomi-ranska-suomi sekä suomi-italia-suomi. Yleisimpiä auktorisoidusti käännettäviä asiakirjoja ovat opinto- ja työtodistukset, kuten lukion päättötodistus, ylioppilastodistus, yliopiston tai ammattikorkeakoulun tutkintotodistus, opintosuoritusote, työnantajan suosituskirje ja palvelutodistus. Oikeudellisiin toimiin käännämme auktorisoidusti muun muassa valtakirjoja, vihkitodistuksia, avioeropäätöksiä sekä muita tuomioistuinten asiakirjoja, rikosrekisteriotteita ja maistraatin virkatodistuksia (ote väestötietojärjestelmästä). Yritysten eniten tilaamia auktorisoituja käännösasiakirjoja ovat valtakirja, kauppakirja, kaupparekisteriote, yhteisösäännöt (yhtiöjärjestys) sekä erilaiset tuotesertifioinnin asiakirjat.

Miten auktorisoitu käännös tilataan?

Auktorisoitu käännös voidaan tehdä asiakkaan toimittaman sähköisen asiakirjan perusteella, jolloin käännökseen liitetään asiakirjan tuloste. Näin ollen asiakirjan alkuperäiskappaletta ei nykyohjeistuksen mukaan tarvitse toimittaa käännöstoimistolle, vaan tilaus voidaan tehdä verkossa, minkä jälkeen valmis käännös lähetetään asiakkaalle kirjeenä. Jos käännöksen vastaanottajataho kuitenkin niin vaatii, käännökseen voidaan toki myös liittää niittaamalla ja leimaamalla julkisen notaarin virallisesti vahvistama paperikopio lähdeasiakirjasta tai alkuperäinen lähdeasiakirja.

Auktorisoidun käännöksen laillinen pätevyys

Auktorisoidun käännöksen ainoa laillisesti pätevä kappale on postitse tai henkilökohtaisesti toimitettava paperikappale, mutta usein esimerkiksi ulkomaiset korkeakoulut hyväksyvät sähköisissä opintohauissaan myös auktorisoitujen käännösten sähköiset versiot (skannaukset).

Auktorisoidussa käännöksessä ilmaistaan laaditun käännöksen kielisuunta, ja sen lopussa on auktorisoidun kääntäjän vakuuslauseke. Vakuuslausekkeessa auktorisoitu kääntäjä vahvistaa käännöksen vastaavan alkuperäistä asiakirjaa, ja siitä ilmenee myös käännöksen päivämäärä sekä kääntäjän yhteystiedot. Käännökseen tulee lisäksi kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Virallinen kääntäjä
Opetushallituksen suosittelema, pyöreä auktorisoidun kääntäjän leimamalli (lähde: Opetushallitus).

Suomessa laadittu auktorisoitu käännös vastaa juridiselta arvoltaan sen lähdeasiakirjaa. Näin ollen esimerkiksi suomalaisen yliopiston myöntämä tutkintotodistus ja sen Suomessa tehty auktorisoitu käännös ovat Suomessa yhtä päteviä asiakirjoja. Ulkomaille toimitettaviin auktorisoituihin käännöksiin saatetaan kuitenkin tarvita vielä lisävahvistus nimeltään Apostille-todistus. Se on maistraatin julkisen notaarin käännökseen liittämä todistussivu, joka vahvistaa ulkomaan viranomaiselle, että kyseinen käännös on Suomessa pätevän tahon laatima.

Keitä auktorisoidut kääntäjät ovat?

Auktorisoituja käännöksiä kutsuttiin virallisiksi käännöksiksi vuoteen 2007 asti, jolloin niitä koskeva laki uudistettiin. Vanhempia, jo käytöstä poistuneita nimikkeitä auktorisoiduille kääntäjille olivat virallinen kääntäjä ja valantehnyt kääntäjä.

Opetushallitus vastaa auktorisoidun kääntäjän tutkinnon järjestämisestä ja myöntää oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä joko käännöskokeen tai käännösalan korkeakoulututkinnon perusteella. Vuonna 2018 tutkinnon suoritti hyväksytysti 16,9 % hakijoista. Auktorisoidun kääntäjän oikeuden voi saada kieliparissa, jossa vähintään yksi työkielistä on Suomen kansallinen kieli: suomi, ruotsi tai jokin saamen kielistä. Näin ollen esimerkiksi auktorisoituja venäjä–englanti-käännöksiä ei voi teettää Suomessa auktorisoidulla kääntäjällä, vaan ne tulee käännättää kansallisen kielen kautta.

Opetushallitus ylläpitää myös auktorisoitujen kääntäjien rekisteriä, josta asiakas voi halutessaan tarkistaa, onko kääntäjän auktorisointi voimassa. Kaikki Apropos linguan auktorisoidut kääntäjät ovat läpäisseet Opetushallituksen vaativan tutkinnon ja kääntävät virallisia asiakirjoja vuosien kokemuksella muun muassa seuraaville kielille ja niistä suomeen: englanti, ruotsi, saksa, viro, espanja, venäjä, ranska ja italia.

Voit pyytää meiltä sitomattoman tarjouksen auktorisoidusta käännöksestä lähettämällä käännettävän asiakirjasi meille sähköisessä muodossa tarjouspyyntölomakkeemme kautta tai suoraan sähköpostitse osoitteeseen info@aproposlingua.fi.

The following two tabs change content below.
blank
Kirjoittaja on käännöstoimistomme koordinaattori sekä espanjan ja portugalin kieleen erikoistunut kääntäjä (FT), joka on toiminut käännösalalla vuodesta 2011. Vapaa-ajallaan Iiris harrastaa musiikkia, ulkoilua, matkustamista ja hyvää ruokaa.