Näkymä tulkkauskopista Tupperwaren syyskokouksesta 2017, jossa kirjoittaja oli mukana simultaanitulkin roolissa.

Näkymä tulkkauskopista Tupperwaren syyskokouksesta, jossa kirjoittaja oli osana tulkkitiimiä.

 

Simultaanitulkkina minulta kysytään usein: ”Miten oikein pystyt tuohon?”

Maallikon on vaikea ymmärtää, miten tulkki pystyy käytännössä samanaikaisesti kuuntelemaan puhetta, käsittelemään sen ja siirtämään sen välittämän viestin toiselle kielelle. Simultaanitulkin onkin oltava salamannopea: on kuultava tulkattava puhe yhdellä kielellä ja toistettava sama sisältö toisella kielellä lähes automaattisesti. Erityisesti pitkien tulkkausrupeamien jälkeen aivot jäävät helposti vielä joksikin aikaa tähän niin sanottuun tulkkaustilaan – huomaan lähes tiedostamattani pohtivani usein tulkkauskeikan jälkeen, miten voisin kääntää kuulemani tavallisen, suomenkielisen puheen englanniksi. Onneksi en kuitenkaan (vielä) ole vahingossa alkanut tulkata kavereitani ääneen!

Ihmettelyä simultaanitulkkauksen näennäisestä mahdottomuudesta kuulee vielä useammin silloin, kun tulkattava aihepiiri on erityisen haastava. Asiakkaat ovatkin usein huolissaan siitä, miten termistö on tulkeilla hallussa. Termistöön ja käsiteltävään aihealueeseen voi kuitenkin valmistautua, ja vastoin yleisiä oletuksia tulkit valmistautuvatkin jok’ikiseen tulkkaustilaisuuteen huolellisesti. Vaikka tulkkauksen tueksi toimitettu ennakkomateriaali olisikin niukka – kuten se valitettavan usein on – tutustuu asiansa osaava tulkki aihepiiriin omatoimisesti ja selvittää siihen liittyvät yleisimmät termit. Itse laadin näistä yleisimmistä sanoista ja ilmaisuista aina erillisen termilistan, vaikka en käytännössä usein ehdikään hyödyntää sitä varsinaisen tulkkauksen aikana. Jos termilista on erityisen pitkä, sen läpikäyminen kesken tulkkauksen vain sekoittaa ajatuksia ja saa minut kadottamaan rytmini. Eniten hyötyä termilistoista onkin varsinaisen tulkkauksen ulkopuolella, ennen tulkkausta ja tauoilla. Vaikkei listoja käyttäisi kertaakaan tulkkauksen aikana, auttaa vaikeiden termien kirjoittaminen paperille minua painamaan ne paremmin mieleeni.

Usein sanastoa vaikeampi asia onkin tulkattavan tahon puhetyyli. Jos tämä puhuu nopeasti, epäselvästi ja käyttää monimutkaisia rakenteita, tulkki on helposti pulassa. Pahinta tässä lienee se, että toisin kuin termeihin, hankalaan puhetyyliin ei juuri voi valmistautua. Vaikka aihepiiri olisi tuttu, nopea ja muutoin vaikea puhe tuottaa vaikeuksia kokeneimmillekin tulkeille. Erityinen murheenkryyni ovat puheet, jotka luetaan suoraan paperista tai tietokoneen ruudulta. Tällaisissa tapauksissa paras ratkaisu olisi soveltaa niin kutsuttua prima vista -tulkkausta, jossa tulkki saa puhujan aineiston etukäteen, kääntää sen, ja seuraa jo käännettyä puhetta puhujan tahdissa tulkkaustilaisuudessa. Kokousten ja konferenssien järjestäjät vain unohtavat harmillisen usein toimittaa nämä puheet tulkeille, mikä tuottaa tulkeille aina harmaita hiuksia.

Ulkoa luettaessa lauserakenteet ovat usein tavanomaista puhetta monimutkaisempia, jolloin ongelmia tulee myös sanajärjestyksen kanssa. Virkkeen kannalta oleellisin asia, joka kohdekielessä pitäisi sijoittaa sen alkuun, esiintyykin usein vasta aivan lopussa, mikä tekee tulkkauksesta erityisen haastavan. Tässä toki auttaa tietynlainen ennakointi: Kokenut ja hyvin valmistautunut tulkki osaa arvata, miten virke mahdollisesti päättyy, ja lisätä lopussa esiintyvän asian jo tulkkeen alkuun. Tällainen ennakointi vaatii kuitenkin rohkeutta, sillä tulkilla on oltava riittävästi uskallusta myöntää välittömästi mahdollinen virheensä väärinkäsitysten välttämiseksi.

Yleisimpiin harhaluuloihin lukeutuu myös tulkkitiimin koko. Asiakkaat usein ajattelevat, että tilaisuuksissa, joissa tulkkausta tarvitaan kahteen suuntaan saman kieliparin sisällä, simultaanitulkkeja on aina kaksi kielimäärän vuoksi. Usein siis oletetaan toisen tulkin tulkkaavan esim. suomeen, toisen englantiin päin. Todellisuudessa simultaanitulkkeja on aina useampi siksi, että tulkkaus on äärimmäisen rasittavaa aivoille, ja ainakin omalla kohdallani viimeistään puolen tunnin tulkkausrupeaman jälkeen huomaan olevani selkeästi ylikuormittunut ja tauon tarpeessa. Mikään täydellinen lepohetki tuo tauko ei kuitenkaan ole, sillä taukoa pitävän tulkin on oltava valmiina auttamaan pariaan esimerkiksi termien etsinnässä ja hankalissa kohdissa sekä ottamaan ohjakset jälleen käsiinsä hetkenä minä hyvänsä.

Tulkkaus – etenkin simultaanitulkkaus – vaatii paitsi teorian, myös käytännön osaamista. Lisäksi ammattitulkin mielen täytyy olla suorastaan jokseenkin kiero, jotta hän kykenee kanavoimaan ajatuksensa vähintään kahdelle eri kielelle samanaikaisesti. Tämä lienee suurin yksittäinen syy siihen, miksi ammattitulkkeja pidetään maallikkojen piireissä hieman erikoisina, ellei suorastaan outoina – mutta sen lienemme ansainneetkin!

The following two tabs change content below.
blank
Kirjoittaja on englannin kääntäjä ja tulkki, joka valittiin Apropos lingua -käännöstoimiston Vuoden Kääntäjäksi vuonna 2016. Vapaa-ajalla Timoa kiinnostavat muun muassa videopelit, sarjakuvat, musiikki, tavaroiden liika hamstraaminen ja sanojen etymologia.
blank

Latest posts by Timo Aaltonen (see all)