Iloista joulunodotusta, mukavaa joulunaikaa ja rauhallisia joulunpyhiä! Vai sittenkin joulun odotusta, joulun aikaa ja joulun pyhiä? Tähän aikaan vuodesta moni pohtii, millaisen toivotuksen joulukorttiin kirjoittaisi. Olemme aiemmin blogissamme sivunneet juhlapyhien nimien oikeinkirjoitusta alkukirjaimen näkökulmasta, ja tässä tekstissä käsittelemme tarkemmin yhdyssanoja ja sanaliittoja.

Arkisissa tilanteissa päänvaivaa aiheuttavat jouluntoivotusten lisäksi myös muunlaiset ilmaukset, kuten mukaan lukien ja alun perin. Onko pienikin säästö aina kotiin päin vai kotiinpäin? Kuten kielitieteessä yleensä, on tässäkin hyvä lähteä liikkeelle käsitteiden määrittelystä.

Sanat voivat liittyä toisiinsa monella tavalla. Jotkut sanoista liittyvät toisiinsa niin tiiviisti, että ne muodostavat uuden sanan. Tällöin kyseessä on yhdyssana, eli kahdesta tai useammasta yhteen kirjoitettavasta sanasta koostuva yksikkö. Sen sijaan sanaliitto muodostuu kahdesta tai useammasta sanasta, jotka kirjoitetaan erillisinä sanoina ja jotka liittyvät merkityksiltään yhteen.

Millaiset sanat sitten kirjoitetaan yhdyssanoina, ja milloin kyseessä on sanaliitto? Alla esittelemme yleisimmät sanapariryhmät lyhyesti.

Sanapari, jonka alkuosa on pronomini tai pronominitaustainen sana

Kun jälkiosana on esim. verran, takia tai kun, kirjoitetaan nämä sanaparit yleensä erikseen. Tällaisia ovat mm. seuraavat ilmaukset:

sen sijaan, ei sensijaan
muun muassa, ei muunmuassa
niin ikään, ei niinikään
kaiken kaikkiaan, ei kaikenkaikkiaan
ennen kuin, ei ennenkuin

Sanapari, jonka alkuosa on adverbi tai partikkeli ja jälkiosa päin

Yleensä tällaiset päin-loppuiset ilmaukset voidaan kirjoittaa joko yhteen tai erikseen.

alas päin – alaspäin
täällä päin – täälläpäin

Päin-loppuisten ilmausten kanssa on kuitenkin syytä huomioida, että alkuosan ollessa substantiivi tai pronomini, kirjoitetaan sanat erikseen:

mereltä päin, ei mereltäpäin
Keravalle päin, ei Keravallepäin

Aina ei kuitenkaan ole kyse sanaliitosta, vaan päin-sanaa voidaan käyttää myös prepositiona tai postpositiona. Myös tällaiset ilmaukset kirjoitetaan erikseen:

päin seiniä, ei päinseiniä

Sanapari, jonka jälkiosa on infinitiivi tai partisiippi

Kun ilmauksen jälkimmäinen osa on inifinitiivi- tai partisiippimuotoinen verbi, kirjoitetaan ilmaus yleensä sanaliittona:

lukuun ottamatta, ei lukuunottamatta
niin sanottu, ei niinsanottu
läsnä oleva, ei läsnäoleva

Sanapari, jonka osat ovat keskenään samanhahmoisia

Samanhahmoisella sanaparilla tarkoitetaan ilmausta, jonka osien kirjoitusasut muistuttavat toisiaan. Tällaisia ovat esim. seuraavat ilmaukset, jotka kirjoitetaan erikseen:

hujan hajan, ei hujanhajan
alun perin, ei alunperin
mullin mallin, ei mullinmallin

Sanaparien oikeinkirjoituksen voi toki tarkistaa hakukoneen avulla, mutta luotettavampiakin työkaluja on tarjolla. Kielitoimiston ohjepankista löytyy kattava lista päänvaivaa tuottavista sanaliitoista, ja kyseistä ohjetta onkin käytetty tämän artikkelin pohjana. Toinen näppärä työkalu asian tarkistamiseen on YVE.fi, joka pohjautuu Kotimaisten kielten keskuksen Nykysuomen sanakirjaan.

Entä miten jouluntoivotukset tulisi sitten kirjoittaa? Tämä on vuodesta toiseen kestoaihe, ja joulukuun alussa eri medioissa voikin huomata jouluntoivotusten oikeinkirjoituksen ylittävän uutiskynnyksen. Toivotukset voidaan kirjoittaa sekä yhteen että erikseen, joskin kirjoitustapaa tärkeämpää taitaa kuitenkin olla tunnelma, joka jouluntoivotuksesta välittyy. Tämän myötä toivotamme sinulle, lukija, oikein mukavaa joulunaikaa!

The following two tabs change content below.
blank

Essi Ranta

Käännöstoimistomme tuorein vakkari, joka valmistuu syksyllä Oulun yliopistosta pääaineenaan pohjoismainen filologia. Essi rakastaa valokuvausta ja laulaa kuorossa, koiralenkit ja elokuvat niin ikään lähellä sydäntä.